انرژی های نوین در صنعت ساختمان
راهنمای سیستم ارجاع نظارت
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6 7 8
همايش مسئوليت هاي حقوقي نظارت
همايش مسئوليت هاي حقوقي نظارت همايش مسئوليت هاي حقوقي نظارت

2 و 3مهرماه در مجتمع آموزشی امام صادق(ع) برگزار گردید

ادامه مطلب | 6 مهر 1393 - مدیر سایت
دوره آموزشي آماده سازي اراضي برگزار گردید
ادامه مطلب | 5 مهر 1393 - مدیر سایت
جلسه دوم آشنایی با ماده 169 مکرر قانون مالیاتها
ادامه مطلب | 1 مهر 1393 - مدیر سایت
فراخوان مشاور به منظور تهیه Business plan
ادامه مطلب | 29 شهريور 1393 - مدیر سایت
فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی
فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی

تحویل مدارک تا تاریخ 93/06/31 به واحد آموزش و پژوهش

ادامه مطلب | 23 شهريور 1393 - مدیر سایت
1 2 3 4 5 6 7 8
آخری بعدی