هفته دفاع مقدس گرامی باد
انرژی های نوین در صنعت ساختمان
راهنمای سیستم ارجاع نظارت
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6 7 8
فراخوان مشاور به منظور تهیه Business plan
ادامه مطلب | 29 شهريور 1393 - مدیر سایت
فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی
فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی فراخوان فعالیت های آموزشی/پژوهشی

تحویل مدارک تا تاریخ 93/06/31 به واحد آموزش و پژوهش

ادامه مطلب | 23 شهريور 1393 - مدیر سایت
دوره آموزشي تحت عنوان نظارت برق ساختمان
ادامه مطلب | 16 شهريور 1393 - مدیر سایت
1 2 3 4 5 6 7 8
آخری بعدی