26 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:22399

بازدید کل:48729423

بازدید ماهانه:734197

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

صورتجلسه مورخ 93/03/27

-         در این جلسه در خصوص صحبت های آقای مهندس آرش بصیری مبنی برجلوگیری از تخلفات کمیسیون ماده صد و ارائه راه حل توسط گروه تخصصی ، توضیحات لازم توسط آقای مهندس اسدی و آقای مهندس مهدویان ارائه شد.
-         در این جلسه مقرر شد جهت پیگیری امور آموزشی ، آقای مهندس بناکار به عنوان نماینده رئیس سازمان این زحمت را قبول نمائید.
-         در این جلسه مقرر شد فایل pdf ضوابط و مقررات طرح تفضیلی در سایت سازمان گذاشته شود (لینک معاونت معماری و شهرسازی در سایت سازمان گذاشته شود).
 
-         در این جلسه پیرو درخواست مجله نما مبنی برارائه راه حل هایی توسط گروه تخصصی مبنی بر ارتقاء مجله نما مقرر شدبنا به پیشنهاد آقای اسدی بخشی از مجله نما ، به گروه تخصصی اختصاص یابد.در ضمن پیشنهادات گروه به صورت مکتوب به دفتر مجله نما ارسال خواهدشد.همچنین مقررشدگروه تخصصی نظرات خود را به صورت مکتوب درخصوص الکترونیکی شدن این مجله به دفتر ماهنامه ارسال نماید.