26 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:22547

بازدید کل:48729571

بازدید ماهانه:734345

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

بایدها و نبایدهای حرفه ای(پرونده شماره9)

به نام خدا

بایدها ونبایدهای حرفه ای و انتظامی

(پرونده شماره9)

بمنظور پیشگیری ازتخلفات حرفه ای با آسیب شناسی از تعدادی ازشکایت های مطروحه درشورای انتظامی،مباحثی تحت عنوان بایدها و نبایدهای حرفه ای  وانتظامی با هدف اطلاع رسانی به اعضاء محترم جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه ارائه می گردد , با امید به اینکه موجبات کاهش تخلف و محکومیت ها فراهم گردد.

موضوع شکایت:

قصور مهندس‌ ناظردر ‌رابطه ‌با:

عدم ارائه گزارش تخلف به موقع ساخت  مازاد بر پروانه و نقشه هاي مصوب

خواهان: شهرداری یکی از شهرستان های استان

خوانده: مهندس ناظرسازه

شرح شکایت:

خوانده درسال1392 نظارت ساختمانی را در حد3طبقه(زیرزمین،همکف واول) بامساحت 424مترمربع درمحدوده مرکزی یکی از شهرستانهای استان متعهد می گردد ،قصور مهندس ناظر در زمان نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی عبارت است از:

عدم ارائه گزارش به موقع تخلف ساخت مازادبرپروانه به میزان1109مترمربع شامل 3طبقه مازاد(زیرزمین ودوطبقه برروی طبقات فوقانی) به مرجع صدورپروانه ونمایندگی سازمان درشهرستان موردنظر.

مهندس ناظردردفاعیات خوددرجواب اینکه چراگزارش تخلف ارائه نداده، اظهارداشت محل ساختمان دریکی ازمناطق مرکزی وپرترددشهراجرا می گردید وبا توجه به اینکه شهرداری نیز درجریان عملیات ساختمانی بوده ،دیگرضرورتی به ارائه گزارش تخلف نمی باشد.

با توجه به تخلفات حادث شده، شهرداری شهرستان مورد نظر به لحاظ عدم نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی می نماید.

 

 

رای صادره توسط شورا :

رای شورا پس ازبرگزاری جلسه و استماع دفاعيات طرفين، به استناد بند(ح)ماده 91 ایین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خوانده را به مجازات انتظامی درجه سه به مدت دوازده ماه (یک سال) محرومیت استفاده از پروانه اشتغال و نيز ضبط آن توسط مرجع صدورپروانه اشتغال، درمدت محرومیت محكوم مي‌نمايد .

عبرت هاوبایدهاونبایدهای حرفه ای وانتظامی دررابطه با شکایت مطروحه:

1)توجه شود که ارائه به موقع گزارش تخلف ساخت مازاد بر پروانه به مرجع صدور پروانه وبه نمایندگی  سازمان نظام مهندسي در سطح استان توسط مهندسین ناظر الزامي است وصرف اینکه شهرداری درجریان تخلف بوده وجلوگیری نکرده،رافع مسئولیت مهندس ناظردرانجام وظیفه قانونی خودنمی باشد.

2)ارائه گزارشهای تخلف در صورتی در محاکم قابل دفاع هستند که شماره و تاریخ ثبت مرجع دریافت کننده را داشته باشد.

ارسال نظرات

نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :