26 تير 1398
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:22486

بازدید کل:48729510

بازدید ماهانه:734284

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

بایدها و نبایدهای حرفه ای(پرونده شماره 10)

به نام خدا

بایدها ونبایدهای حرفه ای و انتظامی

(پرونده شماره10)

بمنظور پیشگیری ازتخلفات حرفه ای با آسیب شناسی از تعدادی ازشکایت های مطروحه درشورای انتظامی،مباحثی تحت عنوان بایدها و نبایدهای حرفه ای  وانتظامی با هدف اطلاع رسانی به اعضاء محترم جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه ارائه می گردد , با امید به اینکه موجبات کاهش تخلف و محکومیت ها فراهم گردد.

موضوع شکایت:

قصور مهندس‌ ناظردر ‌رابطه ‌با:

عدم ارائه گزارش تخلف به موقع ساخت  مازاد بر پروانه و نقشه هاي مصوب

خواهان: شهرداری یکی از شهرستان های استان

خوانده: مهندس ناظرسازه

شرح شکایت:

خوانده درسال1391 نظارت ساختمانی را در حد4سقف درمحدوده مرکزی یکی از شهرستانهای استان متعهد می گردد قصور مهندس ناظر در زمان نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی عبارت است از:

-عدم ارائه گزارش تخلف ساخت مازادبرپروانه به میزان208مترمربع به مرجع صدورپروانه ونمایندگی سازمان درشهرستان موردنظر.

مهندس ناظردردفاعیات خوداظهارداشت که این ساختمان اولین پرونده نظارتی وی بوده واطلاعی از ضوابط ومقررات (تبصره 7ماده 100قانون شهرداری)نداشته است.

با توجه به تخلفات حادث شده، شهرداری شهرستان مورد نظر به لحاظ عدم نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی می نماید.

رای صادره توسط شورا :

رای شورا پس ازبرگزاری جلسه و استماع دفاعيات طرفين به شرح:

به استناد بند(ح)ماده 91 ایین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خوانده را به مجازات انتظامی درجه سه به مدت پنج ماه محرومیت استفاده از پروانه اشتغال و نيز ضبط آن توسط مرجع صدورپروانه اشتغال، درمدت محرومیت محكوم مي‌نمايد .

عبرت هاوبایدهاونبایدهای حرفه ای وانتظامی دررابطه با شکایت مطروحه:

1)توجه شود که ارائه به موقع گزارش تخلف ساخت مازاد بر پروانه به مرجع صدور پروانه و نمایندگی  سازمان نظام مهندسي در سطح استان توسط مهندسین ناظر الزامي است .

2)گزارشهای تخلف در صورتی در محاکم قابل دفاع هستند که شماره و تاریخ ثبت مرجع دریافت کننده را داشته باشد.

3)عدم اطلاع از ضوابط ومقررات وجهل به قانون،رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی گردد.

ارسال نظرات

نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :